“ต้องให้มีการเลือกตั้งให้เร็วที่สุด เพราะเป็นตัวยืนยันชัดเจนกับต่างประเทศ ทั้งนักลงทุน นักท่องเที่ยว และนักธุรกิจ ที่อยากเข้ามาทำธุรกิจและลงทุนในประเทศไทยได้เชื่อมั่นว่าประเทศไทยกลับคืนสู่ระบอบประชาธิปไตยแล้ว”

0

49

Share.

About Author

Comments are closed.