นักศึกษาปัตตานี จัดกิจกรรม ไม่เลื่อนเลือกตั้ง

0

.ปัตตานี ช่วงกลางวันวันนี้ (16 ม.ค.) นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้รวมตัวกันรณรงค์ #ไม่เลื่อนเลือกตั้ง บริเวณหน้าตึก 19 ในวิทยาเขตปัตตานี โดยชูป้ายผ้า “ประเทศไทย = ประชาธิปไตย”

ขณะเดียวกัน องค์การบริหารองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ออกแถลงการณ์ประกาศจุดยืนต่อการเลื่อนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

49393542_2066066743508017_5761697961864069120_n

แถลงการณ์องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เรื่อง การแสดงจุดยืนต่อกรณีการเลื่อนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ในฐานะผู้แทนของนักศึกษาซึ่งได้ติดตาม และสังเกตการณ์อย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด มีความกังวลต่อความไม่ชัดเจนของวันที่จะมีการดาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งถือเป็นครั้งที่ ๕ ที่รัฐบาลได้เลื่อนกาหนดวันเลือกตั้งออกไป

จึงขอเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งและรัฐบาล คืนอานาจสู่ประชาชนผ่านการจัดการเลือกตั้งโดยเร็ว และมีความชัดเจนในการกาหนดวันเลือกตั้ง

“ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”

องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

 

ขณะเดียวกันสโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้มีการเลือกตั้งตามที่กำหนดคือ 24 กุมภาพันธ์ 2562 โดยระบุว่าการเปลี่ยนแปลงวันเลือกตั้ง “อาจทำให้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นในการเข้าสู่สภาวะการเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทยต่อสายตานานาประเทศและความไม่ชัดเจนของวันเลือกตั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงไปมา จึงย่อมส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนชาวไทยที่พึงมีตามระบอบประชาธิปไตย”

50519325_1915816221849032_4168340269860651008_n-2

Share.

About Author

Comments are closed.