แจกอีก ! ครม. เคาะงบเติม ‘กองทุนประชารัฐ’ อีก 3.79 หมื่นล้าน

0

หาเสียงหรือไม่ ?? ครม.เห็นชอบอนุมัติงบกลางวงเงิน 3.79 หมื่นล้านบาท เติมเงินกองทุนประชารัฐฯ พร้อมเห็นชอบยกเว้นค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์ช่วงสงกรานต์ ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังนาปีภายในกรอบวงเงินไม่เกิน 2,932 ล้าน

19 มี.ค.2562 วันนี้ การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. รวมทั้งแคนดิเดต นายกรัฐมนตรีที่พรรคพลังประชารัฐเสนอ เป็นประธานการประชุม ครม. โดยมีมติหนึ่งที่น่าสนใจคือ  ครม.มติเ เห็นชอบให้กระทรวงการคลัง โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นที่กระทรวงการคลังอนุมัติให้กันไว้เบิกเหลื่อมปีถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม 2562 แล้ว เป็นจำนวนเงิน 37,900 ล้านบาท เพื่อจัดสรรให้แก่ กองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ภายใต้ พ.ร.บ.การจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. 2562 สำหรับดำเนินการ ตามมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติมผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 2

นอกจากนี้ ครม.ยัง เห็นชอบการเพิ่ม กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ เข้าร่วมมาตรการบรรเภาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาภายใต้มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติมผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยให้ดำเนินการเช่นเดียวกับ กฟน. และ กฟภ. เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถใช้สิทธิตามมาตรการได้อย่างทั่วถึง อันจะเป็นการช่วยลดภาระค่าครองชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือให้บริการผู้ใช้ประมาณ 51,800 ราย ซึ่งอยู่นอกพื้นที่ให้บริการของ กฟภ.

ไทยพีบีเอส รายงานด้วยว่า พล.ท.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงผลการประชุม ครม. ว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังนาปี 2561/2562 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ภายในกรอบวงเงินไม่เกิน 2,932 ล้านบาท สนับสนุนปัจจัยการผลิตไร่ละ 600 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่

ที่ประชุม ครม.ยังอนุมัติยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และ หมายเลข 9 ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 10 เม.ย.2562 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 18 เม.ย.2562 พร้อมผ่อนผันให้แรงงานสัญชาติจากกัมพูชา ลาวและเมียนมา กลับประเทศในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 5-30 เม.ย.นี้ นอกจากนี้ยังมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทำการประมงพาณิชย์ พ.ศ. … ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ

Share.

About Author

Comments are closed.