“รายได้ลด เงินไม่พอใช้ ค่าครองชีพสูง เศรษฐกิจแย่” สวนดุสิตโพลเผย ปัญหาเศรษฐกิจในสายตาประชาชน

0

17  พ.ย. 2562 สวนดิสิตโพล ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อ “การแก้ปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาลในสายตาประชาชน” โดยเนื้อความระบุถึงสภาพเศรษฐกิจของประเทศ ณ เวลานี้ ที่ได้สร้างความหนักใจให้กับประชาชนคนไทยอย่างมาก 

ซึ่งปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้จะแก้ไขได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการบริหารของรัฐบาล และในปี 2563 ที่กำลังจะมาถึงประชาชนต่างก็มีความคาดหวัง ต่อการแก้ปัญหาของรัฐบาลและคาดการณ์ว่าสถานการณ์บ้านเมืองจะเป็นไปในทิศทางใด

6806e55b37ba0e736987ab785f495840

 “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชน จำนวนทั้งสิ้น 1,207 คน ระหว่างวันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2562 สรุปผลได้ โดยสรุประบุว่า 5  อันดับเกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจ ที่รุมเร้าประชาชนในวันนี้ เรียงลำดับได้แก่ ข้าวของแพง ค่าครองชีพสูง ภาวะเศรษฐกิจแย่ การว่างงาน ตกงาน รายได้ลด เงินไม่พอใช้ การส่งออก การค้าและการลงทุนลดลง 

Screen Shot 2562-11-18 at 04.09.24

Screen Shot 2562-11-18 at 04.09.31

อ้างอิง 

http://suandusitpoll.dusit.ac.th/UPLOAD_FILES/POLL/2562/PS-2562-1573954972.pdf 

Share.

About Author

Comments are closed.