“การที่คนในชาติไม่ได้รับอาหารที่เพียงพอแก่การยังชีพ ไม่ผิดกฎหมาย แต่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน คือ สิทธิทางเศรษฐกิจ ที่รัฐบาลมีหน้าที่จัดการให้คนในชาติได้รับอาหารเพียงพอแก่การมีชีวิตอยู่รอด”

0

“การที่คนในชาติไม่ได้รับอาหารที่เพียงพอแก่การยังชีพ ไม่ผิดกฎหมาย แต่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน คือ สิทธิทางเศรษฐกิจ ที่รัฐบาลมีหน้าที่จัดการให้คนในชาติได้รับอาหารเพียงพอแก่การมีชีวิตอยู่รอด”

ชำนาญ จันทร์เรือง นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์
กรุงเทพธุรกิจฉบับประจำวันพุธที่ 2 มีนาคม 2559

Share.

About Author

Comments are closed.