“รัฐประหาร ไม่ช่วยลดการทุจริต รัฐบาลเผด็จการมีแนวโน้มคอรัปชั่นมากกว่า เพราะขาดการตรวจสอบจากภาคประชาชน และองค์กรต่างๆ”

0

“รัฐประหาร ไม่ช่วยลดการทุจริต รัฐบาลเผด็จการมีแนวโน้มคอรัปชั่นมากกว่า เพราะขาดการตรวจสอบจากภาคประชาชน และองค์กรต่างๆ”
ศาสตราจารย์ผาสุก พงษ์ไพจิตร
10 มีนาคม 2558
http://news.voicetv.co.th/thailand/177459.html

Share.

About Author

Comments are closed.