รัฐบาลไม่มีหน้าที่ตัดสิน ว่าสิ่งใดสามารถหรือไม่สามารถพูดได้ เกี่ยวกับการทำประชามติ ควรปล่อยให้ประชาชน เป็นผู้ใช้วิจารณญาณ ทางการเมืองตัดสินใจเอง

0

“รัฐบาลไม่มีหน้าที่ตัดสิน
ว่าสิ่งใดสามารถหรือไม่สามารถพูดได้
เกี่ยวกับการทำประชามติ
ควรปล่อยให้ประชาชน
เป็นผู้ใช้วิจารณญาณ
ทางการเมืองตัดสินใจเอง”

โจเซฟ เบเนดิกต์
27/04/2559
ผู้อำนวยการฝ่ายรณรงค์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล
https://www.amnesty.or.th/news/press/793

Share.

About Author

Comments are closed.