ความรุนแรงทางการเมืองวันนี้ การสร้างความรุนแรงไปที่พลเรือนต่างหากที่กลายเป็นเรื่องปกติ หลายครั้งความรุนแรงต่อประชาชนบางกลุ่มกลับสร้างความชอบธรรมให้ผู้มีอำนาจ หรือระบอบการเมืองนั้นอยู่ต่อไปด้วย

0

“ความรุนแรงทางการเมืองวันนี้ การสร้างความรุนแรงไปที่พลเรือนต่างหากที่กลายเป็นเรื่องปกติ หลายครั้งความรุนแรงต่อประชาชนบางกลุ่มกลับสร้างความชอบธรรมให้ผู้มีอำนาจ หรือระบอบการเมืองนั้นอยู่ต่อไปด้วย”

นายพิชญ์ พงษ์สวัสดิ์
31 พ.ค. 59

Share.

About Author

Comments are closed.