ประชาธิปไตย ต้อง เคารพนิติรัฐ ไม่ใช่ทำลายเสียงข้างน้อย แต่ปกครองโดยเสียงข้างมาก

0

“ประชาธิปไตย ต้อง เคารพนิติรัฐ
ไม่ใช่ทำลายเสียงข้างน้อย
แต่ปกครองโดยเสียงข้างมาก”

อ.เอกชัย ไชยนุวัติ
10/06/2559
twitter.com/icyremy

Share.

About Author

Comments are closed.