“มีบุคคล ท่านใดในราชอาณาจักรไทย ที่ รณรงค์ ให้รับร่างรัฐธรรมนูญ แล้วถูกควบคุมตัวบ้างครับ?”

0

“มีบุคคล ท่านใดในราชอาณาจักรไทย
ที่ รณรงค์ ให้รับร่างรัฐธรรมนูญ
แล้วถูกควบคุมตัวบ้างครับ?”
เอกชัย ไชยนุวัติ
23/06/2559
facebook.com/ekachai2.chainuvati

Share.

About Author

Comments are closed.