รัฐไทยมีพันธะที่ต้องรับรองและคุ้มครองสิทธิของประชาชน ขณะนี้รัฐบาลพูดอยู่เสมอ คือ “ประเทศอยู่ในภาวะไม่ปกติ” ซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นภาวะไม่ปกติหรือพยายามสร้างให้เกิดภาวะไม่ปกติกันแน่

0

รัฐไทยมีพันธะที่ต้องรับรองและคุ้มครองสิทธิของประชาชน ขณะนี้รัฐบาลพูดอยู่เสมอ คือ “ประเทศอยู่ในภาวะไม่ปกติ” ซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นภาวะไม่ปกติหรือพยายามสร้างให้เกิดภาวะไม่ปกติกันแน่

ศรีประภา เพชรมีศรี

ศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ณ งานเสวนา “ประชามติกับการใช้เสรีภาพ” 21 มิ.ย.2559
http://prachatai.com/journal/2016/06/66456

Share.

About Author

Comments are closed.